Enllaços

Activitats complementàries i material

Aquí és on trobareu les diferents propostes d’activitats complementàries per a cada curs, el seu cost i com pagar-les. A més, en l’altre document adjunt s’explica desglossat en què gastem els diners de material. Per qualsevol dubte i/o consulta ja sabeu que estem a la vostra disposició.

1r d’ESO

2n d’ESO

3r d’ESO

4t d’ESO

DESPESES EN MATERIAL

Contacteu amb nosaltres